Paweł Nowakowski – Między innymi – wywiad

Wielu twórców przetwarza różnego rodzaju żargony zawodowe oraz korpomowy w celu ukazania ich nieludzkości. Paweł Nowakowski uważa, że precyzyjne oraz pozbawione emocji obrazowanie urzędniczo-administracyjne ma z literaturą wiele wspólnego. Jest to zjawisko jak najbardziej poetyckie. Pokazuje nam bowiem, że nawet mimo olbrzymiego dystansu istnieje możliwość zachowania żaru kreślonych doświadczeń i często nie trzeba wielu instrumentów krytycznoliterackich,…